Xã Đàn Clinic

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Y Tế Sức Khỏe
Location Hà Nội , 152 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội , Vietnam
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction Phone: 0584591878 Đại chỉ: 152 Xã Đàn - Phương Liên - Đống Đa - Hà Nội