Lý Thái Hùng

My blogs

About me

Introduction Ông sinh năm 1952 tại An Nhơn, Tỉnh Bình Định, tốt nghiệp Trung học tại Trường Cường Để Quy Nhơn năm 1971 và đi du học Nhật Bản vào tháng 12 năm 1971. Sau một năm học Nhật ngữ tại Tokyo, ông nhập học Trường Đại Học Quốc Lập Ehime, ngành Kỹ sư Công Chánh vào tháng 4 năm 1973 và sau đó, tốt nghiệp Cao Học Công Chánh tại Viện Đại Học Đô Lập Tokyo vào tháng 4 năm 1979. Sau khi miền Nam Việt Nam mất vào tháng 4 năm 1975, ông đã tham gia vào Tổ Chức Người Việt Tự Do thành lập vào tháng 11 năm 1975, quy tụ những sinh viên du học tại Nhật, với mục tiêu là đấu tranh để giải phóng tổ quốc Việt Nam. (xem tiếp)