Caroline

My blogs

About me

Location Uppsala
Introduction Caroline heter jag, från västkusten klippor med passion för männskliga rättigheter och rättvis handel. Jag var först med i Gbgs aktivistgrupp, men jag är numera Statskunskapsstuderande i Uppsala och därmed Uppsalabo.