Mai Thanh Hải

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation Viết báo
Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction "Cái sợ, cái hèn của người cầm bút, nhất là làm báo, nguy hiểm lắm. Rất vô thức, nhưng anh ta sẽ làm lây nhiễm cái sợ, cái hèn nhát cho đồng bào mình”... (Nhà báo Nguyễn Chính)
Interests Đi chơi, khám phá
Favorite Movies Bao giờ cho đến tháng 10