Hưng-Phạm

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Lắp Đặt Hệ Thống LPG
Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Interests Chụp hình, du lịch, đọc sách