முனைவர் கல்பனாசேக்கிழார்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation பேராசிரியர்,அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
Location சிதம்பரம், தமிழ்நாடு, India
Introduction மனவெளியில் படிந்தவை எழுத்துருவாய்...
Interests இசை, இலக்கியம்
Favorite Music செவ்விசை, தமிழசை
Favorite Books சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம், திருக்குறள்.