Vioilin 24h

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Lang Son, Deo giang, Vietnam
Introduction Đỗ Quang Khánh Khơi dậy niềm đam mê âm nhạc, dạy violin ở Hà Nội. Đăng ký học violin tại: 01635.175.222 Email: violin-24h@gmail.com