Όριο Πίστεως

My blogs

About me

Industry Religion
Location Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Greece
Introduction Για την προστασία του ελληνορθόδοξου πολιτισμού της οικογενείας της νεολαίας και του πολίτη.