Đỗ Văn HIếu CHỦ TỊCH ROYAL INTERNATIONAL SCHOOL

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation CEO
Introduction Khẩu hiệu cá nhân Chia sẻ giá trị - Phục vụ xã hội - Biến đổi xã hội Đỗ Văn Hiếu ở Xã Đức Phú – H. Mộ Đức – T. Quảng Ngãi Giàu hay nghèo được bắt đầu từ trong suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta và quyết định là ở chính bạn. Bạn chính là người nghệ nhân tạo hình nên cuộc sống của bạn. Hệ thống niềm tin của bạn hôm nay tạo nên con người của bạn trong tương lai. SUY NGHĨ --> CẢM XÚC --> HÀNH ĐỘNG --> THÓI QUEN --> TÍNH CÁCH --> SỐ PHẬN