Miri Košťálová

My blogs

About me

Gender Female
Introduction K divadlu som sa dostala vďaka dobrovoľníctvu na festivale Divadelná Nitra, kde som si v roku 2016 založila blog Divadlo očami Mirky. Od roku 2017 študujem na Katedre divadelných štúdií VŠMU v Bratislave. Píšem recenzie pre Monitoring divadiel, Divadelní noviny, kød. V lete 2019 som absolvovala pracovnú stáž v Inštitúte umení - Divadelnom ústave v Prahe. Externe spolupracujem s Oddelením edičnej činnosti Divadelného ústavu v Bratislave, s Edičným oddelením Inštitútu umení - Divadelným ústavom v Prahe a s NAMU. Básne a poviedky publikujem v Dotykoch, Slovenských pohľadoch, Fraktále, Romboide a Glosolálii. V marci 2021 mi vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšla básnicko-prozaická zbierka Ateliér.