Υπερνεφέλιος

My blogs

About me

Gender Male
Links Audio Clip
Interests Ιστορία, φιλοσοφία, Φυσική
Favorite Music Ελληνική (λαϊκά, έντεχνη), κλασσική
Favorite Books Αρχαία Ελληνική Γραμματεία