പത്മചന്ദ്രന്‍ കൂടാളി (കോടാലി അല്ല )

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Marketing
Occupation T.S.M
Location ദിപ്പോ ദോഹയില്‍, ദിപ്പോ ഖത്തറില്‍, India
Introduction എന്നെകുറിച് പറയാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ ഒരു പുതിയ ഐതിഹ്യ മാല യുടെ പേജുകള്‍ മുഴുക്കനെ വേണ്ടിവരും ഏതായാലും പകല്‍ പറഞ്ഞാ തീരാത്ത അത്രയും ഉണ്ട് രാത്രി പറയാന്‍ സമയോം ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങള്‍ എന്താ ചാ അങ്ങട് ഊഹിക്ക്
Interests FILMS, PLAY, BOOCKS, CHATINGS
Favorite Movies MOZHI, ANNYAN, THIRAKKADHA, PUNNAKAI DESHAM, MUMNNABAI MBBS AND LAGE REHO, CHITRAM, NAMUKKUPARKKAN MUNDIRITHOPPUKAL, RAVANAPRABHU, NANDANAM, CHANDROLSAVAM, TOOVANATHUMBIKAL
Favorite Music SHEHSAD'S SAALI, ALL FROM FALGUNI, ALL FROM KAILASH KHER, ALL FROM EUPHIRIA
Favorite Books RANDAM OOZHAM, MUNICHILE SUNDARIKALUM SUNDARAN MARUM, ALL FROM BASHEER, SUDHEESH, AKBAR, ZAKARIA, SHIHABUDEN, ASRAF ADOOR, SUBASH CHANDRAN, PADMARAJAN, PUNATHIL