அத்விகா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location கொழும்பு, Sri Lanka
Introduction நான் அத்விகா... நானே நான் அறிய தகவலின் தாமதம் விதியின் தனித்துவமல்ல, எனக்கே எனக்கான விம்பம்.. விம்பமதிலும் நிழல்லதுவே இன்னும் என்வசம்..அன்பில் அதிகாரம் மனதின் சாட்சியே எனக்கான என் இப்போதய விம்பம்.. மனதில் பதிந்தவை, சரியெனமனம் சொல்வது மட்டுமே என்செயற்பாடாக இருக்கும்..
Interests இனிமையான பாடல்கள், எழுதுதல், வாசித்தல், இயற்கையை ரசித்தல்...
Favorite Movies என்மனதை கவர்ந்த திரைபடங்கள் அனைத்துமே..
Favorite Music அந்த காலம் தொடக்கம் இந்த காலம் வரை மனம்கவர்ந்த பாடல்கள் அனைத்துமே விருப்பம்..
Favorite Books ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான அனைத்து புத்தகங்களும்..