மதுரை சொக்கன்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Banking
Occupation retired
Location chennai, tamilnadu, India
Introduction ஓய்வு பெற்ற வங்கி அதிகாரி
Interests சோதிடம், ஆன்மீகம், தமிழ் இலக்கியம்
Favorite Music carnatic music