ஸ்ரீவிஜி விஜயலக்ஷ்மி

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Human Resources
Location KL, Malaysia
Introduction Strong people don't put others down. They lift them up." Michael P. Watson
Interests பிடித்த விஷயங்களில் மட்டுமே ஈடுபடுவது.. ஊர் சுற்றுவது
Favorite Movies LOVE
Favorite Music இன்னும் கொஞ்சநேரம் இருந்தால்தான் என்ன..? ஏன் அவசரம் என்ன அவசரம், நில்லு கண்ணே.... !!
Favorite Books உளவியல் (pyschology)

ஹிட்லர் ஏன் யூதர்களைக் கொன்றான்?