ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation Συνδικαλιστική Οργάνωση
Location ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ, Greece
Introduction Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ιδρύθηκε το 1915 με την υπ' αριθμ. 1142/1915 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών και αποτελεί τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των εργαζομένων της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Σκοπός του είναι: 1. Να συνενώσει τα επαγγελματικά σωματεία των εργατών και των υπαλλήλων που έχουν έδρα την πόλη της Πάτρας και την περιφέρεια της επαρχίας Πάτρας του Νομού Αχαϊας, για ενιαία και συλλογική μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους. 2. Να ενισχύσει την εθνική, πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειας του και να υποβοηθήσει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση των μελών των σωματείων της δύναμής του. 3. Μεριμνά για την επέκταση και βελτίωση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και να επιβλέπει την εφαρμογή της. 4. Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα τοπικά, εργατικά, και κοινωνικά ζητήματα, και να κατευθύνει ενιαία τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση αυτών.