Ciències IP

My blogs

About me

Industry Education
Introduction El curs 2005-2006 un grup de mestres de tota Catalunya va rebre l’encàrrec de realitzar formació a centres que havien rebut una dotació d’aula de ciències Finalitzat l’encàrrec, el grup va continuar treballant la didàctica de les ciències. Cal destacar: - La publicació del llibre “La química a infantil i primària. Una nova mirada” (Ed. Graó). Que recull experiències d’aula i que es complementa amb el blog http://grupKimeia.blogspot.com.es”. Actualment el grup està centrat en la reflexió i aprofundiment de la didàctica de la física. Ha iniciat l’elaboració de mapes de progressió de l’aprenentatge (moviment i forces) i a partir d’aquests s’estan elaborant activitats que són essencialment experimentals. Els infants han de seguir el mètode científic, partint de l’observació de la realitat que porta a formular preguntes investigables i a elaborar conclusions. Es poden trobar alguns exemples a http://apliense.xtec.cat/arc . L’objectiu actual es continuar treballant els mapes de progressió de física (llum, so, màquines...) dissenyant més activitats per l’alumnat d’infantil i primària.