മാനസ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location കൊല്ലം/റാസല്‍ ഖൈമ, United Arab Emirates
Links Audio Clip
Introduction ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ .
Interests പുസ്തകങ്ങളോട്... മഴയോട്, ....സംഗീതത്തോട്....., പച്ച നിറത്തോട് .......പ്രകൃതിയോട്.....
Favorite Movies കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ദിവസങ്ങളോളം മനസ്സിനെ അലട്ടാത്ത കഥയും, കഥാപാത്രങ്ങളും ഉള്ള സിനിമകള്‍ ‍....
Favorite Music soft melodies...
Favorite Books വായിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം...