พิทยะ ศรีวัฒนสาร Bidya Sriwattanasarn

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Non-Profit
Occupation อาจารย์
Location Laksi, Bangkok, Thailand
Introduction ตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี เอกสารโบราณ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรมไทยและตะวันตก
Interests การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี เอกสารโบราณ การท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒธรรมตะวันตก
Favorite Music เพลงสวดในโบสถ์คริสต์ (Christian Chorus)ไพเราะ หรูหรา ยิ่งใหญ่ดี
Favorite Books The Covenant, James A. Michner, 1979, 6th edition in 1989(a complimentary of the J.A.Library, U. of Northern Colorado, Greely, USA. Muito Obrigado!)