TenSing Krnov

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation neprofesionální sbor => koncerty (školy, festivaly, kluby, čajovnička, ...)
Location Krnov, Czechia
Introduction (z angl. Teenager's singing = zpívání náctiletých) je hudebně - sociální aktivita občanského sdružení YMCA, která je otevřena všem mladým lidem od 13 let výše. Základní myšlenky Ten Singu jsou tzv. 3K: KRISTUS: Myšlenka vedení mladých lidí ke Kristu je základem celé práce. Jeho poselství lidskou bytost neumrtvuje, ale naplňuje život tvořivostí a posláním. KREATIVITA (tvořivost): Člověk, jako Boží obraz byl však stvořen k tomu, aby dále tvořil smysluplné věci. V Ten Singu je možno toto lidské obdarování svobodně rozvinout. KULTURA: V Ten Singu jsou kultura mladých, jejich problémy a otázky brány vážně. Ten Sing je moderní pěvecký sbor kombinující prvky popu, rocku a moderní duchovní hudby např. černošských gospelů.
Interests Zpěv, tanec, drama, kapela, hry, zamyšlení...