ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Logistics
Location Chennai, Tamil Nadu, India
Introduction முதன்மையாய் வாசகன். சில சமயம் எழுதவும் செய்வேன்.
Interests இலக்கியம், அரசியல்