Xi Vưu con

My blogs

About me

Gender Male
Industry Museums or Libraries
Location Quảng Ngãi, Vietnam
Introduction ☯ Dân tộc KING hoạt động với tiêu chí phi tôn giáo, phi lợi nhuận, phi chính trị. Mục đích của dantocking.com là cung cấp thông tin quý giá từ các bậc tiền nhân, để hậu thế có thể dễ dàng tìm đọc. Không có mục đích nào khác!
Interests ☯ Mọi thắc mắc và yêu cầu, xin vui lòng gởi thông báo về địa chỉ email (dantockingviet@gmail.com)