ಸಂಜು . .

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation ಹವ್ಯಾಸಿ
Location ಗದಗ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಸೇಯ ಜೀವಿ . . ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಲವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು , ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮೌನ ದನಿಯಾಗಿ ನನ್ನೋಳಗೆ ಊರಿಹೋಗಿವೆ . .ಅಂಥಹ ನೂರಾರು ದನಿಗಳ ಗಣಿ ಈ ಮೌನ ದನಿ . .