ഹാഫ് കള്ളന്‍||Halfkallan

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction ഞാന്‍ കംപ്ലീറ്റ് തട്ടിപ്പാ .. തെളിയിക്കണോ .. ?? തെളിയിച്ചോ .. !!!
Favorite Movies Manichithra thaazhu, Chithram, Kaazhcha, Kilukkam, Mr and Mrs Iyer, Forrest Gump .....
Favorite Music Anything from classical to rock. Melodies are my favorite. raveendra sangeetham and Venugopal songs .....
Favorite Books Oru sankeerthanam pole, Bharatha parydanam, Most MT novels especially Randaamoozham, Basheerian sahithyam.