സാക്ഷ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Banking
Location കോഴിക്കോട്‌,കേരളം, കുവൈറ്റ്‌/അബ്ബാസിയ, India
Links Audio Clip
Introduction അപരന്റെ വിശപ്പോര്‍ത്ത് തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങിയ ചോറുരുള ഞെക്കിപ്പിടിച്ച ശ്വാസം നിനക്ക് ദാനം
Favorite Movies ജോൺ എബ്രഹാം ചെയ്യാതെപോയ സിനിമകൾ.