@mediko

My blogs

About me

Industry Science
Location Poland
Introduction Tworzymy sieć wsparcia, w której osoby z trudnościami w relacjach społecznych mogą dzielić się doświadczeniami i wzajemnie motywować. Wiodącą misją Fundacji jest profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego. Pomagamy w odkrywaniu narzędzi do radzenia sobie ze stresem, staramy się niwelować bariery komunikacyjne, oferujemy wsparcie i praktyczne ćwiczenia.