Jan Halvard

My blogs

About me

Location Norway
Introduction Hausten og vinteren 2010/11 var eg volontør for Misjonsalliansen i Bolivia. Eg budde i La Paz, og på denne bloggen skreiv eg om opplevingar og hendingar som eg møtte på vegen... ... og etter at eg kom tilbake til Norge har eg halde fram.