Hưng Phạm (Jason)

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Kỹ sư đường ống, bồn áp lực
Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Xin chào mình là Hưng Phạm đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, tôi muốn chia sẻ lại kinh nghiệm cho những đồng nghiệp, những ai có mong muốn tìm hiểu, các bài đăng trên website, Kênh youtube "Acad Chia Sẻ" với mục đích chia sẻ, không phải mục đích thương mại. - Về đường ống: Đã và đang làm thiết kế cũng như thi công, các dự án tham gia như: Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Vân Phong, Nhà máy Airliquid Việt Nam, Mercedes-Benz, Kinh Đô, Nestle Việt Nam... - Về bồn: Thực hiện tính toàn thiết kế và chế tạo bồn chứa theo ASME VIII Div 1, TCVN 8386:2010, API650, API620. - Đào tạo: Tham gia đào tạo tại trung tâm, gia sư và cho công ty với các phần mềm Autocad 2D, 3D, AutoCAD Plant 3D.
Interests Du lịch Nhiếp ảnh Tổ chức sự kiện
Favorite Music Rap, Pop balas