முற்றும் அறிந்த அதிரா

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Location United Kingdom
Introduction எண்ணம் அழகானால் எல்லாம் அழகாகும்.
Interests கவிதை, கதை எழுதுதல்/படித்தல் பிடிக்கும். அர்த்தமுள்ள பாடல்கள் கேட்கப் பிடிக்கும்.
Favorite Books அர்த்தமுள்ள இந்துமதம், கவிஞர் கண்ணதாசனின் எந்தப் புத்தகமானாலும், நேரம் போவது தெரியாமல் படிக்கப் பிடிக்கும். இன்னும் இருக்கு, ஆனா சொல்ல மாட்டேனாக்கும்:). பொன்னியின் செல்வன்[ஆனால் இன்னும் படிக்கத் தொடங்கவில்லை:)]