ครูสุทธิ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation ครู
Location อำเภอโพธาราม, ราชบุรี, Thailand
Introduction ตำแหน่งอาจารย์ประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ