Το Κουβέλι

My blogs

About me

Location Αλίαρτος, Βοιωτία, Greece
Introduction ΝΕΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Με την με αριθμό απόφαση 142/2010 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς εγκρίθηκε στις 06/03/2010 το καταστατικό του συλλόγου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με έδρα τον Αλίαρτο Βοιωτίας και με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ «ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ», σύμφωνα με τον οποίο σκοποί του είναι: Η ηθική εξύψωση των μελών του συλλόγου, Η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων τους, Η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών, Η μελέτη, προστασία, υποστήριξη, αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών στην κοινωνία και πολιτεία, Η προαγωγή και ανάπτυξη της μελισσοκομίας, δια μέσου των εκ της πολιτείας θεσπιζόμενων νόμων, διαδικασιών και λειτουργιών, Η επισήμανση πηγών και στόχων, η καλλιέργεια και προβολή αυτών, ώστε να αποφέρουν οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη της μελισσοκομίας και διατάσσονται τα νόμιμα. Λιβαδειά 19/07/2010 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ μπορείτε να απευθύνεστε στην πρόεδρο: κυρία Ιουλία Καταλειφού στα τηλέφωνα: 22680 23866