Angkatan Pengkarya Indie

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Kuching, Sarawak, Malaysia
Introduction ANGKATAN PENGKARYA INDIE (A.P.I) adalah merupakan sebuah komuniti seni yang wujud semenjak tahun 2000. Komuniti ini bergiat aktif dalam mempelbagaikan kegiatan kesenian di Negeri Sarawak semenjak diwujudkan. Terdiri daripada seniman, sasterawan, budayawan, ahli korporat dan orang biasa yang berkecimpung dalam arena seni di Negeri Sarawak. Komuniti ini digerakkan melalui ikatan silaturahmi yang dinamakan “Lingkaran Energi Cintakasih”.