Aina Marie

My blogs

About me

Gender Female
Occupation Student - Stellenbosch University
Location Stellenbosh, South Africa
Introduction 2011/2012 utveksler jeg til Stellenbosch University i Sør-Afrika. Utvekslingen er en del av min teologiutdannelse ved Det teologiske Menighetsfakultet.