ദീപുപ്രദീപ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location edappal, kerala, India
Introduction |1989 | | ആറടി | | തുലാമാസത്തിലെ ഭരണി | | ഇരുപത്തിനാല് നടപ്പ് | | പൊന്നാനി താലൂക്ക്,എടപ്പാള്‍ അംശം, കാലടി ദേശം | | കുറ്റിപ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധി |