அன்புடன் அருணா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation Principal
Location jaipur, rajasthan, India
Introduction எப்போதும் நானாக இருப்பது! அதுவே என் பலமும் பலவீனமும்!
Interests நிலவு, நட்சத்திரம், மேகம், மழை, கடல், அலை, பாட்டு, புத்தகங்கள், என்று எப்போதும் ஒரு கனவுலகத்தில் வாழப் பிடிக்கும்!
Favorite Movies மனதைப் பாதிக்கும் எந்த சினிமாவும்
Favorite Music அவ்வப்போது மாறிக் கொண்டே இருக்கும் மனதின் தட்ப வெப்ப நிலைக்கு ஏற்றவாறு!
Favorite Books Inspirational books, You can win by Shiv khera, Count your chickens before they hatch by Arindham Choudhry, all books of balakumaran and sujatha