c|nTaKu

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Malaysia
Introduction --={@ c|nta adaLah anugeRah,c|nta suc| datanGnya dar| hat|,c|nta ibaRat k|ta h|dup d| lautaN, adakaLa k|ta terkapa|2,adakaLa k|ta teNanG,daN kadaNG2 k|ta juga takuT kehilanGan araH,sampa| satu tahaP k|ta mem|k|RkaN adakaH c|nta yanG k|ta b|na seLama |n| adaLah m|L|k k|ta,uj|aN seR|nG dataNG dan perG| sepeRt| ombaK yaNG sent|asa menggoNcaNG peRahu2 keC|L neLayaN daN sePert| |tuLah kau mengg0ncaNG c|ntaku daN saaT kau mengGoncaNG c|ntaku juGALah aku sedaR bahaWa aKu menc|ntaimu sepenuHnya,aku juGa takuT keh|laNG kau,akU berharaP kau dapaT menc|nta| aku seaDanya d|r|ku,keraNa aku aDaLah aKU @}=--
Interests --={@ menulis coretan kisah cinta @}=--
Favorite Movies --={@ cerita cinta @}=--
Favorite Music --={@ melodi yang menenangkan @}=--
Favorite Books --={@ kisah sedih yang ada kena mengena dengan aku @}=--