Alumni Debat Malaysia

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Law
Occupation Legal Advisor
Introduction "Buat semua Alumni yang dikasihi, bersama-samalah kita bersatu hati menyatakan penyatuan dan keikhlasan kita di dalam membentuk satu ikatan yang suci murni ke arah mewujudkan sebuah alumni yang benar-benar mempunyai hasrat untuk memelihara kepentingan dan kebajikan alumni demi keberterusan dan keharmonian dunia debat & pidato yang kita miliki. Marilah kita bersama-sama turut serta daripada ditinggalkan begitu sahaja tanpa dipedulikan, dan membiarkan mereka mencari kita apabila mereka terdesakkan sesuatu. Baik apapun pertubuhan yang diwujudkan demi Alumni, yang penting Alumni ada tempat untuk bernaung tanpa pernah ditinggalkan. ADAM tidak wujud untuk melangkaui sesiapa malah tetap memainkan fungsi untuk menyokong penuh apa jua yang dijalankan demi alumni. Dengan itulah ADAM hadir dengan sepenuh keikhlasan hati...." Syamsul Amri bin Hj Ismail