EDUCACIÓ INFANTIL

My blogs

About me

Introduction El cicle d'Educació Infantil està format per: Marta Teixidor (tutora de P3), Marta Fàbregas (tutora de P4), Laura Soliva i Laura Massaneda (tutores de P5), Margarita Garreta (anglés i co-tutora de P3) i Cristina Juandó (música)