orhanb

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Gazeteci, yazar, Cumhuriyet gazetesi, CBT Editörü, Eleştirmen
Location ISTANBUL
Introduction Yeryüzünde söylenmemiş söz yok mudur? Henüz, milyarlarca doğmamış insan, doğmamış düşünce var! Tabii, eğer doğmayı becerebilirlerse, onlara doğabilecekleri bir dünya bırakabilirsek.. bugüne kadar yaşanmış olanlar, yaşanacak duygu ve düşüncelerin yanında çok az kalacaklardır. Şüphesiz ki, buradaki herşey tartışma metinleri olarak algılanmalı. Hiç bir şey ne kesin doğrudur ne de tam gerçeği yansıtır. Gerçek, zamana bağımlı bir karakter taşır. Belki en doğru gerçek, yaşanmış olandır! Ama Tarih de, yeniden kurgu konusudur! Tarih'i oluşturan binlerce kayıt/olgu/olay.. yeniden tam kurgulanmayı önler. Veya yepyeni “Tarih”ler kurgulanmasına neden olur. Bugün ve yarın ise dinamiktir, çok yönlü etkileşime açıktır ve nasıl bir görünüme bürüneceğini kestirmek, bazen hiç mümkün olmaz. Evet “anı” yaşıyoruz; ama istesek de istemesek de yaşadıklarımızla ve belirlediklerimizle ise, geleceği (etkileyerek) oluşturuyoruz. Varlığın iyi-doğru-güzel olanına katkı, öncelikli tercih konusu. Yaşanılır bir hayat ve yerküre inşa etmenin binbir yolu olduğunun bilinciyle... kendi gerçeklerimizi oldurmaya merhaba.