Nhật Thanh

My blogs

About me

Gender Male
Location Vietnam
Introduction Đặc biệt thích công nghệ thông tin và luôn học hỏi để "ngày hôm nay sẽ giỏi hơn ngày hôm qua". Và đây là một phần trong dự án "startup" của tôi.