ماهگونMahgoon

About me

Industry Consulting
Occupation مشاور
Location تهران , Iran
Introduction من کیستم؟ تا وقتی ایمان موروثی است چه فرقی می‌کند که باشم؟! فرض کنید سیبلی هستم مقابل حرص ناشی از جهل خونبار آنان‌که به ادعای خودشان باور ندارند که می‌‌گوید: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّالسَّمْعَ َالْبَصَر وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴿آیه36﴾اسراء17:::و پیروی مکن از آنچه به آن دانشی نداری؛ زیرا گوش و چشم و قلب-همه- باید پاسخگو باشند::: do not follow what you do not know. the hearing, sight and heart about all these you shall be questioned.(Quran=Chapter 17: AL-ISRA)
Favorite Books طبيعت