MM

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Netherlands
Introduction Ik hoop dat dit blog kan helpen de verdiensten van Christian Science te verduidelijken aan degenen die het misschien niet kennen of om de systematische aanpak ervan te begrijpen, dat gebed de basis van genezing is, zoals verwoord in het boek van Mary Baker Eddy ‘Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift‘. Ik ben een Christian Scientist, maar deze blog is geen officiële uitleg van Christian Science. Ik geloof dat wij allen een zijn, en dat onze ervaring van Geest dezelfde is. De opwaartse kracht van elk van ons geeft energie aan ons collectieve stijgen naar een bewustzijn van vreugde en kracht, hetgeen onze natuurlijke staat is. Ik probeer te spreken in een taal die iedereen kan begrijpen, over dingen die voor iedereen van nut kunnen zijn, ongeacht welk geloof of stellingen men aanhangt. Voor Geest is er geen verschil.