นายณัฐพร ปานมาศ English 01

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Introduction ผมนายณัฐพร ปานมาศ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ห้อง 01 5111114026
Interests สนใจทำงงานทางด้านครูภาษาอังกฤษ
Favorite Movies ไททานิค
Favorite Music สากล แดนส์ และลูกทุ่ง
Favorite Books หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาชีวิต เกี่ยวกับการดำเนินชิต