Röe Gård

My blogs

About me

Gender Female
Location Nävlinge, Skåne Län, Sweden
Introduction Röe Gård ligger vackert belägen på Nävlingeåsen i Skåne. Gården består av totalt 128 ha varav 52 ha öppen mark och 72 ha är skog. Av den öppna marken brukas 32 ha för vallodling, de övriga 20 ha är naturbete. Allt till den egna Highland Cattle besättningen. Sedan 2001 är gården och djuren ekologiska och kontrollerade av KRAV.