Hans-Jacob Dahl

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Daglig leder Pilegrimssenter Dovrefjell
Location Dovre, Oppland, Norway
Introduction Hans-Jacob Dahl er utdannet teolog og har arbeidet som prest i Den norske kirke fra 1986, i 23 år har han vært sokneprest i Dovre. I dag arbeider han som leder av Pilegrimssenter Dovrefjell og har arbeidssted på Hjerkinn. De siste årene har han, i tillegg til arbeid, jobbet med altertavlene til Johannes Skråstad - et arbeid som nå realiseres i en bokutgivelse; Kun et simpelt bondearbeide. En studie av altertavlene til Johannes Skråstad.