ஸாதிகா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Tamil Nadu, India
Interests கதை, கவிதை எழுதுதல், நெட்டில் உலாவுதல்
Favorite Movies படம் பார்ப்பது பிடிக்காது.
Favorite Music எல்லாப்புகழும் இறைவனுக்கு அல்லாஹ் ஒருவனே துணை நமக்கு..
Favorite Books அனைத்து ஹதீஸ் புத்தகங்களும்