Mariana

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction Mariana Repovská (*1984, Bánovce nad Bebravou) je výtvarníčka, ktorá študovala maľbu v ateliéri Prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž na Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw / Poľsko Katedra maľby / Ateliér Prof.Krzysztof Skarbek. Mariana pracuje vo svojej prevažne maliarskej tvorbe s momentom “ zastavenie prítomného času”. Ako sa vyjadrila kurátorka Beata Jablonská: “Dôležitou témou jej malieb je kritické vzťahovanie sa ku vonkajšiemu svetu- k jeho manipuláciam, povinnému predstieraniu, všadeprítomnému narcizmu, ale aj k ich odvrátenej strane - samote, strachu zo skutočnej intimity, strácajúcej sa prirodzenosti ...” (2015) V roku 2009 vstúpila do povedomia umeleckej scény a zúčastnila sa užšieho kola maliarskej súťaže VUB maľba. V roku 2012 vystavovala na spoločnej výstave DELETE v Slovenskej Národnej Galérii v Bratislave. V roku 2015 mala samostatnú výstavu v Galérii 19. Vystavuje na Slovensku a V Čechách