Krister Ranta

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Här vill jag dela mina erfarenheter av hur internet-baserade tjänster kan användas för att underlätta vardagen. Lättanvänt, tillgängligt och platsoberoende är några viktiga ledord.