Roure Vilòbit (fill)

My blogs

About me

Location Català, Perpinyà-Alacant
Introduction Continuació del... Llibre secret de n’Arquimbau Cuca i Moixó [coses dites de les llegides pel vostre estimat Sull i Pelat Peret de Baix - d'ençà del desembre del 1986 - quan hom li féu obsequi de certa llibreta, i això va fer: hi començà d'apuntar els llibres llegits, només els llegits de bec a bec, és clar, afegint-hi alhora què li havien semblats, si fa no fa, i esmerçant-hi l'espai que en aquell moment li era llegut (pel que fos) d'esmerçar-hi...]
Favorite Books Llibre secret de n’Arquimbau Cuca i Moixó