QKK

My blogs

About me

Gender Male
Location Sài Gòn, Vietnam
Introduction Tôi vốn mê phim Mỹ, nhưng trình độ ngoại ngữ ba mớ, nghe tiếng Anh không được mà đọc phụ đề tiếng Anh cũng không hiểu kịp, không thấy hết cái hay của phim, cho nên mới mày mò dịch qua tiếng Việt để coi cho đã. Dịch xong rồi, nghĩ công mình khó nhọc mà chỉ có một mình mình xem thì uổng quá, nên mới làm cái blog này để chia sẻ với các bạn mê phim. Âu cũng là một cách để đóng góp một chút gì cho đời, khỏi phí hoài cái tấm thân hơn 1 tạ, bao nhiêu năm nay đã ăn hết bao nhiêu cơm gạo của đời. Của tin gọi một chút này làm ghi.